VICTORIA, BC

ZAGREB

The Croatian Cultural Society of Victoria’s (CCSV) kolo group “Zagreb” was formed in 1969. In 1987, we hosted our first Western Canadian Folklore Festival, followed by three more festivals in 1991, 1999, and the 40th anniversary festival in 2017. The group has evolved over the years, ranging from a handful to over 40 dancers, and today includes ten dancers and seven tamburica players (“Ajmo Dečki”). While not attending this year’s festival, we are proud that we also have a junior “Zagreb” dance group composed of ten dancers aged four to ten. CCSV wishes the organizers, hosts, and participants of this year’s CCFFW festival a successful and culturally enriching weekend. To learn more about CCSV, visit our website: www.ccsv.ca.

 

Kolo grupa “Zagreb” Hrvatskog Kulturnog Društva Victoria (CCSV) osnovana je 1969. godine. 1987. godine domaćini smo bili prvog Zapadno Kanadskog folklornog festivala, a potom smo organizirali još tri festivala 1991., 1999. i jubilarni festival povodom 40. godišnjice 2017. godine. Grupa se tijekom godina razvijala, brojeći od nekoliko do preko 40 plesača, a danas uključuje deset plesača i sedam tamburaških svirača (“Ajmo Dečki”). Iako ove godine ne sudjelujemo na festivalu, ponosni smo što imamo i juniorsku plesnu grupu “Zagreb” sastavljenu od deset plesača u dobi od četiri do deset godina. CCSV želi organizatorima, domaćinima i sudionicima ovogodišnjeg CCFFW festivala uspješan i kulturno obogaćen vikend. Za više informacija o CCSV-u, posjetite našu web stranicu: www.ccsv.ca.

Zagreb

Performers/Iizvođači: Dave Matković, Toma Pittman, Petar Kurelja, Arianna Goluža, Monika Hedji, Hailey Burelson, Danica Goluža, Ana Hedji, Elejna Matković, Vesna Radoš, Marina Kalabrić, Katarina Kalabrić, Naja Matković, Ivica Kalabrić, Luka Pittman, Andy Matković

 

‘Zagreb’ Instructor/Voditeljica: Suzi Matković

‘TS Ajmo Dečki’ Lead/Voditelj: Ivica Kalabrić