EDMONTON, AB: DOMAGOJ

Domagoj Alumni

TITLE: ‘Kad zapivam i tijo i lipo: bački šokci’

DESCRIPTION: The Šokci are a Catholic population that emigrated from Bosnia to Slavonia and Bačka. This can be evidenced both by the folklore and the language of this ethnic group. Unlike the Bunjevci, they are not of Vlach origin and not primarily shepherds, but farmers. Today, the Šokci live in only five settlements in Bačka: Bački Monoštor, Sonta, Sombor, Bački Breg, and in Šantovo in Hungary. In the past, dances were performed to the accompaniment of bagpipes, while today tamburitza bands prevail.

Šokci su katoličko stanovništvo koje je emigriralo iz Bosne u Slavoniju i Bačku. To se može dokazati i po folkloru i po jeziku te narodne skupine. Za razliku od Bunjevaca oni nisu porijeklom Vlasi i stočari, nego ratari. Danas Šokci žive samo u pet naselja u Bačkoj: Bački Monoštor, Sonta, Sombor, Bački Breg te u Šantovu u Mađarskoj. Nekada su se plesovi izvodili uz gajde, a danas prevladavaju tamburaški sastav.