EDMONTON, AB: DOMAGOJ

Domagoj III Small Group

TITLE: ‘Slavonija’

DESCRIPTION: Children’s folk songs are a valuable and important part of the overall Croatian traditional culture. They fully reflect the forms and ways in which children perceive reality, imbued with a cheerful and lively atmosphere, making them very interesting to today’s generation of children and useful in the pedagogical process. In children’s traditional songs, regional dialects, old customs and rituals, as well as the creativity of children and adults in a certain space and time, are preserved.

Dječje narodne pjesme vrijedan i važan dio cjelokupne hrvatske tradicijske kulture. One u potpunosti oslikavaju oblike i načine dječjeg prihvaćanja zbilje uslijed čega su protkana vedrom i živahnom atmosferom te su stoga vrlo interesantne današnjoj generaciji djece i korisne u pedagoškom procesu. U dječjim tradicijskim pjesmama sačuvana su krajevna narječja, stari običaji i obredi te stvaralaštvo djece i odraslih u određenom prostoru i vremenu.