VANCOUVER, BC: HRVATSKI VITEZOV

Hrvatski Vitezovi

TITLE: ‘Ej što mi je drago kad tambura svira’

DESCRIPTION: Slavonija is the largest and richest agricultural region in Croatia. The wealth of this region is reflected in the dances, songs and rich embroidery in their costumes, as well as decorative accessories such as “šticle” and “dukati”. Songs and dances in this choreography “Ej što mi j’drago, kad tambura svira” highlight the folklore from Slavonija, and more specifically the town of Ðakovo. Many of the songs and dances are flirtatious and characteristic of this region such as “Logovac” and “Povračanac”. The most recognizable dance is Slavonsko Kolo where young men and young women “drmeš” and chant back and forth playfully to show their dance skills. The music from Slavonija is lively and this choreography highlights the solo instrument known as the “samica” and a full tambura orchestra. Choreography by: Kristina Badanjak and Musical Arrangement: Branko Cetinjanin  

Slavonija je najveća i najbogatija poljoprivredna regija u Hrvatskoj. Bogatstvo ove regije odražava se u plesovima, pjesmama i bogatom vezu na njihovim kostimima, kao i u dekorativnim dodacima poput “šticle” i “dukata”. Pjesme i plesovi u ovoj koreografiji “Ej što mi j’ drago, kad tambura svira” ističu folklor iz Slavonije, a konkretno iz grada Đakova. Mnoge od pjesama i plesova su zavodljive i karakteristične za ovu regiju, poput “Logovca” i “Povračanca”. Najprepoznatljiviji ples je Slavonsko kolo gdje mladići i djevojke “drmeš” i izmjenjuju se u pjevanju kako bi pokazali svoje plesne vještine. Glazba iz Slavonije je živahna, a ova koreografija ističe solo instrument poznat kao “samica” i puni tamburaški orkestar. Koreografija: Kristina Badanjak, Glazbeni aranžman: Branko Cetinjanin