VANCOUVER, BC: TAMBURICA ORCHESTRA KARDINAL STEPINAC (TOKS)

TOKS Dance Ensemble

TITLE: ‘Slavonske Kraljice’

DESCRIPTION: During the Ottoman occupation of Croatia, Turkish soldiers would capture and train young boys as soldiers, often sending them to fight against their own people. In Gorjani, Slavonia, when few men remained to protect the village,women disguised themselves as men, scaring off Turkish soldiers who believed it to be a magical phenomenon. This heroic act Gave rise to the tradition of “Slavonske Kraljice” or Ljelje, an annual procession dating back to the 16th century, recognized by UNESCO since 2007. The original choreography was by Željko Jergan.

Tijekom Osmanskog osvajanja Hrvatske, turski vojnici bi zarobili i trenirali mladiće kao vojnike, često ih šaljući da se bore protiv vlastitog naroda. U Gorjanima, Slavonija, kada je malo muškaraca ostalo da brani selo, žene su se prerušile u muškarce, plašeći turske vojnike koji su vjerovali da se radi o čarobnom fenomenu. Ovaj herojski čin dao je početak tradiciji “Slavonskih kraljica” ili Ljeljama, godišnjem procesiju koja datira iz 16. stoljeća, priznatoj od strane UNESCO-a od 2007. godine. Originalna koreografija bila je djelo Željka Jergana.