CALGARY, AB: CROATIAN HERITAGE SOCIETY

Vila Velebita Intermediate

TITLE: ‘Sansego gradiću: plesovi sa otoka Suska’

DESCRIPTION: Susak is a small island located in the Kvarner Bay of the northern Adriatic Sea. It is part of the Primorje-Gorski Kotar County and is known for its unique sandy terrain, which is rare among the rocky Croatian islands. Tanac is a centrepiece of Susaks cultural life. The dance’s intricate footwork and lively rhythms reflect the island’s lively and close-knit community spirit. Tanac is not just a dance but a symbol of Susak’s cultural resilience and pride, embodying the islanders’ connection to their heritage and each other. 

 

Susak je mali otok smješten u Kvarnerskom zaljevu sjevernog Jadranskog mora. Dio je Primorsko-goranske županije i poznat je po svom jedinstvenom pješčanom terenu, što je rijetkost među stjenovitim hrvatskim otocima. Tanac je središte kulturnog života Susaka. Složeni pokreti stopala i živahni ritmovi plesa odražavaju živopisni i povezani duh zajednice otoka. Tanac nije samo ples, već i simbol kulturne otpornosti i ponosa Susaka, utjelovljujući povezanost otoka s njihovim naslijeđem i međusobno.