VICTORIA, BC: ZAGREB

Hrvatski Vitezovi Intermediate

TITLE: ‘Pjesme i plesovi iz Turopolja’

DESCRIPTION: Turopolje, in Posavina, south of Zagreb, borders the Sava river on the northeast, and Vukomeričke Gorice Hills to the southwest. The name Turopolje stems from the Croatian and old Slavic word “tur,” a type of wild cattle present in the Middle Ages. Traditional dances from Turopolje involve the popular drmeš, which dance is highlighted with a swift turn symbolizing a mill wheel, and expresses the gratitude of the peasants over the harvest.  ‘Zagreb’ is accompanied by ‘TS Ajmo Dečki’, in collaboration with ‘Hrvatske Zlatne Žice’ from Calgary.

 

Turopolje, u Posavini, južno od Zagreba, graniči s rijekom Savom na sjeveroistoku i brdima Vukomeričkih goricama na jugozapadu. Naziv Turopolje potječe od hrvatske i staroslavenske riječi “tur,” vrste divlje stoke prisutne u srednjem vijeku. Tradicionalni plesovi iz Turopolja uključuju popularni drmeš, kojim se ples ističe brzim okretom simbolizirajući mlinsko kolo i izražava zahvalnost seljaka za žetvu. ‘Zagreb’ predstavlja uz pratnju ‘TS Ajmo Dečki’, u suradnji s ‘Hrvatskim Zlatnim Žicama’ iz Calgaryja.