CALGARY, AB: CROATIAN HERITAGE SOCIETY

Vila Velebita

TITLE: ‘Baranjo, Mili Moj Zavičaju’


DESCRIPTION: The most northeastern region of Croatia, Baranja, is a region located between the
Drava and Dunav rivers and borders Hungary. Often considered to be the richest
and liveliest of all Croatian dancing, the wealth of the dances from the Baranja
region is composed of distinctive folk costumes and many lively, temperamental
dances that the Šokci of Baranja have preserved until today. No festivity or
celebration would be complete without the Croats of Baranja expressing their
liveliness, song and cheering of the dancers, which has become a trademark of
the Pannonian identity. Choreographed by Maria Barković and Cristina Bradvica, the dancers of Vila Velebita are proud to showcase the annual wheat harvest traditions.

Najsjeveroistočnija regija Hrvatske, Baranja, smještena je između rijeka Drave i Dunava i graniči s Mađarskom. Često smatrana najbogatijom i najživljom od svih hrvatskih plesova, bogatstvo plesova iz Baranje sastoji se od karakterističnih narodnih kostima i mnogih živopisnih, temperamentnih plesova koje su Šokci Baranje sačuvali do danas. Nijedna svečanost ili proslava ne bi bila potpuna bez izražavanja živosti, pjesme i navijanja plesača Hrvata iz Baranje, što je postalo zaštitni znak panonskog identiteta. Koreografirano od strane Marije Barković i Cristine Bradvica, plesači Vile Velebita s ponosom prikazuju tradicije godišnje žetve pšenice.

Hrvatske Zlatne Žice

TITLE: ‘Zlatne Godine: 40. Obljetnica Hrvatski Zlatnih Žica’

DESCRIPTION: This year commemorates the 40th anniversary of the formation of the Croatian Golden Strings (Hrvatske Zlatne Žice). Since the very first performance at Christmas Eve Mass in 1984, HZZ has been blessed with multiple generations of players who have added to the richness of this ensemble. This touring ensemble has performed throughout Canada, the United States, Croatia, and numerous other European countries. Today they will perform 3 pieces that will showcase both alumni and brand-new musicians. 

 

Ove godine obilježavamo 40 godina od osnivanja Hrvatskih Zlatnih Žica. Od prvog nastupa na božićnoj misi 1984. HZZ je blagoslovljen s više generacija svirača koji su obogatili ovaj ansambl. Ovaj ansambl na turneji nastupao je diljem Kanade, Sjedinjenih Država, Hrvatske i brojnih drugih europskih zemalja. Danas će izvesti 3 djela koja će predstaviti i bivše i potpuno nove glazbenike.

Kardinal Stepinac

TITLE: ‘Ajde Diko, Ajde Lane Moje’

DESCRIPTION: Experience the vibrant folk traditions of Slavonia in a captivating performance, where energetic dances and melodic songs transport you to the heart of this rich cultural region. With colorful costumes, tamburica music, and timeless tales, immerse yourself in the beauty and spirit of Slavonian folklore. Performance features a variety of classic pieces from the Croatian region of ‘Slavonija’, including ‘Jasi baba dorata’, ‘tape’, and drmeš.

Vila Velebita Intermediate

TITLE: ‘Sansego gradiću: plesovi sa otoka Suska’

DESCRIPTION: Susak is a small island located in the Kvarner Bay of the northern Adriatic Sea. It is part of the Primorje-Gorski Kotar County and is known for its unique sandy terrain, which is rare among the rocky Croatian islands. Tanac is a centrepiece of Susaks cultural life. The dance’s intricate footwork and lively rhythms reflect the island’s lively and close-knit community spirit. Tanac is not just a dance but a symbol of Susak’s cultural resilience and pride, embodying the islanders’ connection to their heritage and each other. 

 

Susak je mali otok smješten u Kvarnerskom zaljevu sjevernog Jadranskog mora. Dio je Primorsko-goranske županije i poznat je po svom jedinstvenom pješčanom terenu, što je rijetkost među stjenovitim hrvatskim otocima. Tanac je središte kulturnog života Susaka. Složeni pokreti stopala i živahni ritmovi plesa odražavaju živopisni i povezani duh zajednice otoka. Tanac nije samo ples, već i simbol kulturne otpornosti i ponosa Susaka, utjelovljujući povezanost otoka s njihovim naslijeđem i međusobno.

Vila Velebita Junior

TITLE: ‘Zvuk djece dinarskog visova: od vrlike do livna’

DESCRIPTION: Performs a medley from across the regions of ‘dalmatinsko zaleđje’ and ‘dinara’. These are mountainous regions hugging the inland landscape of the central Adriatic coast. They feature a variety of children’s songs, games and dances that stretch from Vrilika to east across the Dinara mountain range to Livno. 

 

Izvodi medley iz regija ‘Dalmatinsko zaleđe’ i ‘Dinara’. Ovi planinski predjeli grle unutrašnji krajolik središnje jadranske obale. Oni prikazuju raznolikost dječjih pjesama, igara i plesova koji se protežu od Vrilike na zapadu do Livna na istoku, prelazeći Dinarsko gorje.”

CALGARY, AB: CROATIAN HERITAGE SOCIETY

Vila Velebita

TITLE: ‘Baranjo, Mili Moj Zavičaju’


DESCRIPTION: The most northeastern region of Croatia, Baranja, is a region located between the
Drava and Dunav rivers and borders Hungary. Often considered to be the richest
and liveliest of all Croatian dancing, the wealth of the dances from the Baranja
region is composed of distinctive folk costumes and many lively, temperamental
dances that the Šokci of Baranja have preserved until today. No festivity or
celebration would be complete without the Croats of Baranja expressing their
liveliness, song and cheering of the dancers, which has become a trademark of
the Pannonian identity. Choreographed by Maria Barković and Cristina Bradvica, the dancers of Vila Velebita are proud to showcase the annual wheat harvest traditions.

Najsjeveroistočnija regija Hrvatske, Baranja, smještena je između rijeka Drave i Dunava i graniči s Mađarskom. Često smatrana najbogatijom i najživljom od svih hrvatskih plesova, bogatstvo plesova iz Baranje sastoji se od karakterističnih narodnih kostima i mnogih živopisnih, temperamentnih plesova koje su Šokci Baranje sačuvali do danas. Nijedna svečanost ili proslava ne bi bila potpuna bez izražavanja živosti, pjesme i navijanja plesača Hrvata iz Baranje, što je postalo zaštitni znak panonskog identiteta. Koreografirano od strane Marije Barković i Cristine Bradvica, plesači Vile Velebita s ponosom prikazuju tradicije godišnje žetve pšenice.